Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları

From Doğa Tarihi
Jump to: navigation, search

Prof. Dr. Asuman BAYTOP tarafından kaleme alınan eser Türkiye'de botanik eğitimi tarihi ve Türkiye'de floristik araştırmaların geçmişine ışık tutmaktadır.Eserin “Seyahatnameler” başlıklı  bölümde 16. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz yöresine gelerek Anadolu  ve civarındaki ülkeleri gezmiş  olan  Orta Avrupalı  gezginler ve Anadolu  florası ile ilgili yayınları ele  alınmıştır. Bu  bölümde tanıtılan gezginler şunlardır: P. Belon  (1517­1564), L. Rauwolff (1535­1596), O.G. de Busbecq (1522­1592), W. Quackelbeeen  (1527­1561), H.  Dernschwam (1494­1568), G.  Wheler (1650­1724), J. P. De Tournefort  (1656­1708) ve G.  A. Olivier (1756­1814). Bu yabancı gezginlerin yanı sıra, Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi’nin (17. yüzyıl)seyahatnamesi içinde bahsedilen bitkiler hakkında da iki makale bulunmaktadır. Türkiye florasının tanınmasına önemli katkıları olan üç botanistin (P. H.  Davis, A. H. Morath ve E. Boissier) çalışmaları ile ilgili yayınlara yer verilmiştir.[1] [2]