İlk Mektep Muallimlerine Ameli Kolleksiyonculuk Rehberi: Böcek, kelebek, nebat, tohum ve meyva kolleksiyonları

From Doğa Tarihi
Jump to: navigation, search

1931 yılında Bürhanettin Matbaası tarafından yayımlanan kitap, dönemin Maarif İdarelerine okullardan her sene gelen ders kitabı ihtiyaç listelerinde "hayvanat, nebatat, hububat lavhaları, maden numuneleri, mensucat kolleksiyonları" ihtiyacının da bulunması nedeniyle ortaya çıkmış. Bunların tedariki bütçe gerektirdiği ve dönemin maarif teşkilatının bütçe kısıtı nedeniyle bu ihtiyaçları bizzat öğretmenlerin karşılayabileceği düşüncesinden doğmuş. Öğretmenlerin kendi koleksiyonlarını oluşturabilmeleri için Mustafa Remzi Bey tarafından, bir ihtimalle İstanbul İlk Tedrisat Müffettişlerinden biri olan Nurettin Bey'in talebiyle hazırlanmış.

Kitabın bölümleri:

Bu eser nasıl doğdu - İstanbul İlk Tedrisat Müffettişlerinden Nurettin
İlk söz - M. Remzi
Böcekler
 Böcekler
 Böcek nasıl toplanır? 
 Böceklerin iğnelenmesi
 Böcek kolleksiyonu
 Pentamera zümresine mensup familyalar
 Heteromera zümresine mensup familyalardan
 Tetramera zümresine mensup familyalardan
 Trimera zümresine mensup familyalardan
Kelebekler
 Kelebek nasıl yakalanır?
 Kelebekleri germek
Nebatlar
 Nebatat toplamak
 Nebatların bastırılıp kurutulması
 Kolleksiyonun yapılması
 Tohum ve meyva kolleksiyonu